empty
 
 
cặp tiền tệ Đòn bẩy Khối lượng Tiền Tài Khoản Báo giá hiện tại Giá trị của 1 pip bậc Ký quỹ
{{$select.selected.SymbolName}}
{{$select.selected.title}}
{{$select.selected.title}}
{{result.CurrentRate | number: currentSymbol.Digits}} {{result.ResultPrice | digits: currentSymbol.Symbol}} Progress bar {{result.Margin | number: 2}}
cặp tiền tệ
{{$select.selected.SymbolName}}
Đòn bẩy Khối lượng Tiền Tài Khoản
{{$select.selected.title}}
{{$select.selected.title}}
Báo giá hiện tại Giá trị của 1 pip bậc Ký quỹ
{{result.CurrentRate | number: currentSymbol.Digits}} {{result.ResultPrice | digits: currentSymbol.Symbol}} Progress bar {{result.Margin | number: 2}}

Công cụ tính của Nhà đầu tư:

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các công thức để tính toán giá trị một của một pip. Giá trị của một pip được tính toán dựa trên cơ sở tỷ giá của một cặp tiền tệ nhất định.

Lưu ý rằng 1 lô InstaTrade bằng 10000 đơn vị tiền tệ cơ bản.

Vui lòng xem công thức tính toán giá trị của một pip cho các cặp tiền tệ và CFD dưới đây:

Tính toán giá trị của 1 pip:

  1. XXX/USD
 • p.v. = 1 * (khối lượng giao dịch)
  2. USD/XXX
 • p.v. = 1 / (USD / XXX) * (khối lượng giao dịch)
 • Đối với USD / JPY p.v. = 100 / (USD / JPY) * (khối lượng giao dịch)
 • Dành cho USD/RUB và EUR/RUB p.v. = 10 / (USD/RUB) * (khối lượng giao dịch)
  3. AAA/BBB
 • p.v. = (AAA / USD) / (AAA / BBB) * (khối lượng giao dịch)

Tính toán giá trị của 1 pip cho một CFD:

p.v. = khối lượng * kích cỡ hợp đồng * biến động giá tối thiểu

Tại sao Công ty InstaTrade sử dụng 10000 lot thay vì con số tiêu chuẩn là 100000 lot?

Công ty InstaTrade mang đến cơ hội giao dịch trên ba loại tài khoản cùng lúc: Micro trade, Mini trade và trade Tiêu chuẩn. Để có thể khả thi hóa một công nghệ như thế, một 10000 lot phi tiêu chuẩn được hình thành đảm bảo giá trị pip ở 0.01 USD nếu khối lượng giao dịch là 0.01 lot, tức là mức tối thiểu tuyệt đối cho phép chủ các tài khoản 5000 – 10000 USD kiểm soát hiệu quả rủi ro của mình. Hơn nữa, quy mô 10000 lot làm các phép tính toán giá trị một pip trở nên tiện lợi tại các vị thế mở.

Hãy cùng xem dữ liệu dưới đây:
giao dịch 0.01 lot InstaTrade = giá pip 0.01 USD
giao dịch 0.1 lot InstaTrade = giá pip 0.1 USD
giao dịch 1 lot InstaTrade = giá pip 1 USD
giao dịch 10 lot InstaTrade = giá pip 10 USD
giao dịch 100 lot InstaTrade = giá pip 100 USD
giao dịch 1000 lot InstaTrade = giá pip 1000 USD

Giá của một điểm được chỉ định bằng đồng tiền cơ bản của báo giá.

Các phép tính đơn giản và cơ hội kết hợp ba hình thức giao dịch ngoại hối trong một tài khoản khiến cho lot InstaTrade trở thành một lợi thế không thể phủ nhận trong các điều kiện giao dịch của Công ty.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.