empty
 
 
Trading Glossary

Γλωσσάρι Trade

Η ενότητα με το γλωσσάρι Trading διευκρινίζει τους όρους και τις έννοιες που εφαρμόζονται στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται αλφαβητικά για να επιταχύνουν την αναζήτηση των απαιτούμενων όρων και ορισμών.

Αναζήτηση
Προσθήκη όρου
 
Όροι στη σελίδα
preview page icon
next page icon
 • Absolute advantage
  είναι ένα πλεονέκτημα στην παραγωγή ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών που κάποια χώρα έχει έναντι των άλλων λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλίματος, της εκπαίδευσης, των εργατικών πόρων και άλλων παραγόντων. Εάν μια χώρα έχει απόλυτο πλεονέκτημα σε ορισμένες βιομηχανίες, μπορεί να παράγει αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα, από τους ανταγωνιστές
 • Account
  ένας ειδικός προσωπικός λογαριασμός που άνοιξε στην εταιρεία ένας πελάτης. Αυτός ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση των υποχρεώσεων του πελάτη και του αντιπροσώπου, που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται βάσει της παρούσας συμφωνίας
 • Account history
  μια πλήρης λίστα ολοκληρωμένων συναλλαγών και πράξεων μη συναλλαγών ενός συγκεκριμένου λογαριασμού συναλλαγών
 • Accounting currency
  νομισματική μονάδα στην οποία εκτελούνται πράξεις κατάθεσης/ανάληψης
 • Accrual
  Αναλογικές εκπτώσεις και ασφάλιστρα για προθεσμιακές συναλλαγές (εντολές) σε σχέση με συναλλαγές ανταλλαγής κατά την περίοδο της συγκεκριμένης συναλλαγής
 • Adjustment
  Η απόφαση μιας κεντρικής τράπεζας να προσαρμόσει την εγχώρια οικονομική πολιτική με στόχο την εξάλειψη των ανισορροπιών πληρωμών ή τον καθορισμό μιας επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας
 • Adviser
  αλγόριθμος διαχείρισης λογαριασμού συναλλαγών σε μορφή προγράμματος που έχει κατασκευαστεί στη γλώσσα MetaQuotes 4, που στέλνει αιτήματα και εντολές στον διακομιστή μέσω του τερματικού πελάτη (πλατφόρμα)
 • AK&M
  είναι ένας οργανισμός πληροφοριών και ανάλυσης που εστιάζει στην οικονομία. Η AК & M δημιουργήθηκε το 1990. Ήταν από καιρό μια κορυφαία ενημερωτική πύλη στον τομέα των οικονομικών
 • American Depository Receipts
  Εισήχθη στις χρηματοπιστωτικές αγορές το 1927, μια αμερικανική απόδειξη θεματοφύλακα (ADR) είναι ένα μετοχή που είναι υπό συναλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά αντιπροσωπεύει έναν καθορισμένο αριθμό μετοχών σε ξένη εταιρεία. Τα ADRs διατίθενται επίσης ελεύθερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα ADRs μπορούν επίσης να εισαχθούν σε μεγάλες χρηματιστήρια. Είναι ένα εργαλείο για την άντληση κεφαλαίων στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Τα ADRs μπορούν να έχουν διαφορετικά ονόματα ανάλογα με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης αγοράς
 • American Stock Exchange (AMEX)
  Το χρηματιστήριο που είχε εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια μικρή εταιρεία κινητών αξιών. Οι περισσότερες από τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο AMEX είναι μικρών και μεσαίων εταιρειών. Οι κύριοι δείκτες του είναι ο δείκτης AMEX Major Market και ο δείκτης AMEX Market Value
 • AMIEU
  αντιπροσωπεύει την Ένωση Εργαζομένων της Αυστραλιανής Βιομηχανίας Κρέατος. Η ένωση εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων στη βιομηχανία κρέατος
 • Angela Merkel
  είναι Γερμανός πολιτικός, ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας από τις 10 Απριλίου 2000. Η Άνγκελα Μέρκελ είναι η καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από τις 22 Νοεμβρίου 2005, όταν το κόμμα της κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2005. Η Μέρκελ είναι η πρώτη γυναίκα που έχει γίνει καγκελάριος της Γερμανίας
 • Annual inflation
  είναι η αύξηση των συνολικών τιμών αγαθών και υπηρεσιών κατά την περίοδο ενός ημερολογιακού έτους
 • APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
  είναι ένα φόρουμ 21 χωρών Ασίας-Ειρηνικού που επιδιώκουν να προωθήσουν το ελεύθερο εμπόριο, την ελευθέρωση των επενδύσεων και τη διευκόλυνση σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσει την κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού
 • Arbitrage
  Η ταυτόχρονη αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε μία αγορά και πώληση σε μια άλλη για να επωφεληθεί κανείς από μια προσωρινή διαφορά στην τιμή
 • Ask
  είναι η τιμή προσφοράς. Η τιμή στην οποία ένας πωλητής είναι διατεθειμένος να πουλήσει το βασικό νόμισμα
 • Asset
  Κάθε στοιχείο οικονομικής αξίας που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγών σε μια χρηματοπιστωτική αγορά. Ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι ένα ζεύγος νομισμάτων με στόχο να επωφεληθεί κανείς από μια διαφορά στη συναλλαγματική ισοτιμία του
 • At best
  Μια εντολή σε έναν επενδυτή ή έναν μεσίτη να αγοράσει ή να πουλήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην πιο επιθυμητή διαθέσιμη τιμή
 • Balance
  το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα όλων των πλήρως εκτελεσμένων συναλλαγών και καταθέσεων/αναλήψεων σε/από έναν λογαριασμό
 • Balance of payments
  δείχνει το υπόλοιπο των υπερπόντιων πληρωμών μιας χώρας και των πληρωμών που εισέρχονται από το εξωτερικό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 • Bank Stress Test
  είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για υψηλή εκτίμηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τη διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας dd. 16, Ιανουαρίου 2004 αριθ. 1379 U "Κατά την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της τράπεζας με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι επαρκεί για συμμετοχή στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων"
 • Bar chart
  Ένα στυλ γραφήματος στο οποίο η κορυφή της κάθετης γραμμής δείχνει την υψηλότερη τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου για τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ το κάτω μέρος αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη τιμή. Η τιμή κλεισίματος εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της ράβδου και η τιμή ανοίγματος εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά
 • Barrel
  είναι μια μονάδα όγκου υγρού που χρησιμοποιείται στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Η τιμή για τις βασικές επωνυμίες πετρελαίου υπολογίζεται σε δολάρια ανά βαρέλι
 • Base currency
  νομισματική μονάδα στην οποία ο λογαριασμός, τα υπόλοιπα, τα τέλη προμήθειας και οι πληρωμές ορίζονται και υπολογίζονται
 • Base interest rate
  Το επιτόκιο που χρησιμοποιούν οι εμπορικές τράπεζες ως βάση για τα επιτόκια δανεισμού τους. Καθορισμένο από την κεντρική τράπεζα μιας χώρας, το βασικό επιτόκιο έχει άμεσο αντίκτυπο στη συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος. Αυτό καθιστά την παρακολούθηση των αλλαγών του χρήσιμη ένδειξη για επενδυτές Forex
 • Bear
  είναι ο συμμετέχων στην αγορά που ανοίγει συναλλαγές πώλησης και πιστεύει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία πρόκειται να μειωθεί
 • Bear market
  Μια κατάσταση της αγοράς στην οποία οι τιμές πέφτουν
 • BHP Billiton
  είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα στη Μελβούρνη
 • Bid
  είναι η τιμή ζήτησης, η τιμή στην οποία ένας συμμετέχων στην αγορά είναι διατεθειμένος να αγοράσει το βασικό νόμισμα
 • Bid price
  Η τιμή στην οποία ένας επενδυτής μπορεί να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε χρηματοπιστωτικές αγορές. Η τιμή ζήτησης είναι ένα μέρος του τύπου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου λήξης ενός περιουσιακού στοιχείου
 • Bloomberg
  είναι μια αμερικανική εταιρεία μαζικής ενημέρωσης που παρέχει μια σειρά υπηρεσιών πληροφόρησης από οικονομικές πλατφόρμες παγκοσμίως
 • Bloomberg Banks Stress Test Index
  παρακολουθεί τις αμερικανικές τράπεζες των οποίων οι ισολογισμοί θα αναθεωρηθούν από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για να δουν πόσα κεφάλαια θα απαιτήσουν οι τράπεζες για να ανταποκριθούν στα πρότυπα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Οι δοκιμές θα εφαρμοστούν σε τράπεζες που έχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία
 • BNP Paribas
  είναι ένας χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, μία από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες τράπεζες στον κόσμο. Σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, η τρέχουσα βαθμολογία της τράπεζας είναι AA. Διαθέτει γραφεία σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο και εδρεύει στο Παρίσι, τη Γενεύη και το Λονδίνο με τον συνολικό αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται σε 200 χιλιάδες άτομα
 • Brent
  είναι μια τυπική επωνυμία πετρελαίου που προέρχεται από την ευρωπαϊκή ακτή στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτή η επωνυμία φημίζεται για το χαμηλό ποσοστό θείου που το καθιστά ελκυστικό για τις εταιρείες επεξεργασίας πετρελαίου. Το Brent είναι ένα σημείο αναφοράς τιμολόγησης για σχεδόν το 40% όλων των παγκόσμιων επωνυμιών πετρελαίου. Τίθεται σε συναλλαγή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου
 • Broker
  η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες πίστωσης και υποστήριξη επενδυτών
 • Brokerage
  είναι η αμοιβή ή προμήθεια που καταβάλλεται σε έναν μεσίτη για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Το ποσό της μεσιτείας είναι συνήθως ανάλογο με την αξία των συμφωνιών
 • Bull
  επενδυτές που βασίζονται στην κλιμάκωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
 • Bull market
  αγορά που τείνει να αυξάνει τις ισοτιμίες
 • Business Climate Indicator (BCI)
  είναι ένας δείκτης επιχειρηματικού κλίματος μιας συγκεκριμένης χώρας που βασίζεται στις απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Τα δεδομένα δείκτη έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά
 • Capital account
  είναι το άλλο στοιχείο του ισοζυγίου πληρωμών που σχετίζεται άμεσα με το ΑΕΠ. Αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο εισροών και εκροών δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου καθώς και το ποσό των δανείων που δάνεισε και δανείστηκε κανείς
 • Carry trade
  είναι μια στρατηγική συναλλαγών Forex στην οποία το κέρδος δεν αποκτάται από την κίνηση των τιμών και το κλείσιμο της κερδοφόρας θέσης, αλλά από τη διατήρηση της θέσης με θετική ανταλλαγή (βλέπε ανταλλαγή)
 • Cash
  Το νόμισμα ενός έθνους στη φυσική του μορφή. Τα μετρητά είναι χρήματα (χαρτονομίσματα ή κέρματα) που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία και χρησιμοποιούνται στον κύκλο εργασιών αγαθών και υπηρεσιών
 • Caspian Pipeline Consortium (CPC)
  είναι εταιρεία παραγωγής πετρελαίου που αναπτύσσει αποθέματα στη δυτική περιοχή του Καζακστάν. Το πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω αγωγού στις ακτές του Εύξεινου Πόντου για περαιτέρω μεταφορά στην Ευρώπη
 • Central Bank of the Russian Federation
  είναι η πρωτεύουσα τράπεζα της Ρωσίας, ο κύριος νομισματικός οργανισμός της. Μαζί με την κυβέρνηση, αναπτύσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική. Η τράπεζα έχει ευρείες εξουσίες. Συγκεκριμένα, είναι διαπιστευμένη να εκδίδει το εθνικό νόμισμα και να ρυθμίζει τις εμπορικές τράπεζες. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας συντονίζει και ρυθμίζει ολόκληρο το πιστωτικό σύστημα της Ρωσίας. Λειτουργεί ως οικονομική ρυθμιστική αρχή. Η τράπεζα εποπτεύει τα δανειοδοτικά ιδρύματα, χορηγεί και ανακαλεί τραπεζικές άδειες. Η έδρα της τράπεζας βρίσκεται στη Μόσχα
 • Chart
  Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της τιμής ενός συγκεκριμένου νομίσματος κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο. Οι τύποι γραφημάτων είναι: το γράφημα γραμμών, το γράφημα ράβδων και το γράφημα κεριών
 • Chicago Board Options Exchange (CBOE)
  είναι το χρηματιστήριο επιλογών των ΗΠΑ που βρίσκεται στο Σικάγο. Πάνω από 2.200 εταιρείες, 22 δείκτες αγοράς και 140 κεφάλαια δεικτών αγοράς με συνολικό κύκλο εργασιών 1 δισεκατομμυρίου συμβάσεων αναφέρονται σε αυτό
 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
  Το Chicago Mercantile Exchange (CME) είναι ένα οικονομικό χρηματιστήριο παραγώγων εμπορευμάτων. Αρχικά ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το CME είναι μια πλατφόρμα για διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης και είναι επίσης ρυθμιστική αρχή, συλλέγοντας και δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με την αγορά και διασφαλίζοντας την ομαλή εκκαθάριση και διακανονισμό των εκτελούμενων συναλλαγών
 • Clearing
  Το τέλος των αμοιβαίων διακανονισμών σε μία συναλλαγή
 • Client
  φυσικό ή νομικό μέρος που εκτελεί πράξεις με την εταιρεία
 • Client log file
  αρχείο, που δημιουργήθηκε από το τερματικό πελάτη, το οποίο καταγράφει όλα τα αιτήματα και τις εντολές που αποστέλλονται από τον πελάτη σε έναν αντιπρόσωπο με ακρίβεια 1 δευτερολέπτου
 • MetaTrader 4 ή 5 προϊόν λογισμικού που επιτρέπει στον πελάτη να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών αγορών σε λειτουργία πραγματικού χρόνου (όγκος που ορίζεται από την εταιρεία), να εκτελεί τεχνική ανάλυση των αγορών, να λειτουργεί, να ρυθμίζει/αλλάζει/ακυρώνει εντολές και να λαμβάνει μηνύματα και από τον αντιπρόσωπο και την εταιρεία
 • Close position
  είναι ένας καθορισμός κερδών ή ζημιών σε ανοιχτή θέση, αφαίρεση μιας εκκρεμής εντολής
 • Closed transaction
  αποτελείται από δύο αντίθετες συναλλαγές ισοδύναμου όγκου (άνοιγμα και κλείσιμο θέσης): αγορά ακολουθούμενη από πώληση ή πώληση ακολουθούμενη από αγορά
 • COMEX (Commodity Exchange)
  είναι μια κορυφαία αγορά ανταλλαγής πολύτιμων μετάλλων, τμήμα της αγοράς εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνάπτονται για οποιονδήποτε μήνα, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μήνα. Τα προγράμματα για τις συνεδρίες συναλλαγών για κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ατομικά, αλλά συνολικά τα μέσα τίθενται σε συναλλαγή από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 13:30. Η συνεδρία ηλεκτρονικών συναλλαγών πραγματοποιείται καθημερινά από Κυριακή έως Παρασκευή από τις 6:00 έως τις 17:15
 • Commerzbank
  είναι ένας γερμανικός όμιλος τραπεζικών εταιρειών που ιδρύθηκε το 1870. Τα κεντρικά γραφεία της Commerzbank βρίσκονται στη Φρανκφούρτη. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Commerzbank είναι περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Το προσωπικό της είναι 360.000 άτομα και ο αριθμός των πελατών ανέρχεται σε 8 δισεκατομμύρια σε περισσότερες από 40 χώρες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας από περιουσιακά στοιχεία
 • Comparative advantage
  είναι ένας οικονομικός νόμος που αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου ή μιας χώρας να αποδείξει την καλύτερη απόδοση που παράγει αγαθά και υπηρεσίες στον τομέα που είναι οι πιο ικανοί, καταρτισμένοι ή έμπειροι
 • Concealed Unemployment
  δεν αντικατοπτρίζεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με το πόσα άτομα λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας σε μια χώρα. Εκτός από αυτήν την ομάδα ατόμων, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες απασχολούμενων πολιτών: εκείνοι που είναι σχεδόν εκτός εργασίας, αλλά δεν λαμβάνουν παροχές ανεργίας, εκείνοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση και εκείνοι που δεν έχουν ζητήσει οφέλη για κάποιο λόγο
 • Consolidation
  είναι μια περίοδος κατά την οποία μια δράση τιμών κυμαίνεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος χωρίς να καθορίζει μια τάση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η ενοποίηση πιστεύεται ότι ακολουθείται από ένα breakout στη μία ή την άλλη κατεύθυνση
 • Consumer Confidence
  δείχνει πώς αισθάνονται οι καταναλωτές για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στη χώρα τους. Ο δείκτης υπολογίζεται βάσει μηνιαίας έρευνας. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα καλούνται να αξιολογήσουν τις οικονομικές προοπτικές της χώρας τους. Ο δείκτης δεν τείνει να επηρεάζει πολύ τις αγορές, επειδή παρέχει ένα υποκειμενικό όραμα της οικονομίας, παρά μια πραγματική εικόνα. Ένας αυξανόμενος δείκτης είναι καλός οιωνός για το εθνικό νόμισμα
 • Continuous Linked Settlement (CLS)
  είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πληρωμών πολλαπλών νομισμάτων που ιδρύθηκε το 1997 από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες Forex για εμβάσματα σε συναλλαγματικές συναλλαγές
 • Contract specifications
  γενικοί όροι συναλλαγών (όπως spread, μέγεθος lot, ελάχιστος όγκος συναλλαγών συναλλαγών, αύξηση όγκου συναλλαγών, αρχικό περιθώριο, περιθώριο κλειδώματος κ.λπ.) για κάθε μέσο
 • Convergence
  Μια κατάσταση διαπραγμάτευσης όταν η τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου κινείται στην τιμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και αντίστροφα
 • Correction
  Μια αντίστροφη μεταβολή των τιμών ή η πλευρική κίνηση μετά την αποδυνάμωση της προηγούμενης ανοδικής ή πτωτικής τάσης, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο των θέσεων ή στη λήψη κερδών από τους συμμετέχοντες στην αγορά καθώς θεώρησαν την τιμή πολύ υψηλή ή χαμηλή για περαιτέρω διαπραγμάτευση
 • Counter currency
  Το νόμισμα που χρησιμοποιείται ως το δεύτερο νόμισμα σε ένα ζεύγος νομισμάτων. Είναι επίσης γνωστό ως νόμισμα αναφοράς. Οι μονάδες του νομίσματος αναφοράς εκφράζονται σε μία μόνο μονάδα ενός νομίσματος βάσης
 • CPI (Consumer Price Index)
  υποδηλώνει αλλαγές στις τιμές λιανικής για αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνει το καλάθι αγορών. Ο δείκτης βασίζεται στο κόστος των τροφίμων, των ρούχων, της εκπαίδευσης, της στέγασης και των οικιακών υπηρεσιών, του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας, των χρεώσεων για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και των ναύλων μεταφοράς. Ο δείκτης υπολογίζεται μηνιαίως. Είναι ένα βασικό μέτρο του πληθωρισμού σε οποιαδήποτε χώρα
 • Credit (credit relationship)
  είναι μια σχέση μεταξύ θεμάτων που προκύπτουν από τη ροή κόστους. Υπάρχουν διάφορες μορφές πίστωσης: εμπορικός και τραπεζικός δανεισμός, δανεισμός, χρηματοδοτική μίσθωση, factoring κ.λπ.
 • Credit rating
  μετρά την πιστοληπτική ικανότητα ενός ατόμου, μιας εταιρείας, μιας περιοχής ή μιας χώρας. Οι βαθμολογίες υπολογίζονται με βάση την προηγούμενη και την τρέχουσα οικονομική απόδοση των συμμετεχόντων στην αγορά, καθώς και το εκτιμώμενο ποσό που δανείστηκαν και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν. Οι εκτιμήσεις υποτίθεται ότι παρέχουν στους πιθανούς δανειστές/επενδυτές μια εικόνα για την πιθανότητα έγκαιρης αποπληρωμής
 • Cross rate
  είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων, και τα δύο δεν είναι τα επίσημα νομίσματα της χώρας στην οποία αναφέρεται η τιμή συναλλαγματικής ισοτιμίας
 • Currency basket
  Μια επιλεγμένη ομάδα νομισμάτων στα οποία ο σταθμισμένος μέσος όρος χρησιμοποιείται ως μέτρο της αξίας ενός νομίσματος που δεν περιλαμβάνεται στην ομάδα. Ανάλογα με τον σκοπό του, το καλάθι νομισμάτων μπορεί να περιλαμβάνει νομίσματα σε διαφορετικά σχετικά ποσά, τη συμπερίληψη ενός νομίσματος σε σταθερή βάση ή την αλλαγή ανάλογα με διαφορετικούς παράγοντες της αγοράς Forex
 • Currency code
  Ο αλφαβητικός κωδικός τριών γραμμάτων, όπου τα δύο πρώτα γράμματα αντιπροσωπεύουν τη χώρα ενός νομίσματος, ενώ το τρίτο αντιπροσωπεύει το όνομα του νομίσματος. Οι κωδικοί νομίσματος καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)
 • Currency intervention
  είναι μια σημαντική εφάπαξ και άμεση παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος και η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται μέσω αγοράς και πώλησης μεγάλου ποσού ξένου νομίσματος. Η νομισματική παρέμβαση χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της πορείας των ξένων νομισμάτων προς το συμφέρον της κυβέρνησης
 • δύο νομίσματα που αποτελούν μια συναλλαγματική ισοτιμία, για παράδειγμα, EUR/USD
 • Currency risk
  Πιθανές δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Current account balance
  είναι ένα από τα δύο στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών που αναφέρεται στα καθαρά έσοδα από τις εξαγωγές μείον τις πληρωμές για εισαγωγές, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις και τις καθαρές πληρωμές μεταφοράς
 • DAX (Deutsche Akzien Index)
  Ο δείκτης αναφοράς για τη γερμανική αγορά μετοχών. Παρακολουθεί την απόδοση 30 επιλεγμένων γερμανικών μετοχών blue chip που τίθενται υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Υπάρχει επίσης ο δείκτης DAX 100 ο οποίος περιλαμβάνει επανεπενδυόμενα μερίσματα για να δείξει τη συνολική απόδοση που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Ο δείκτης εισήχθη το 1987. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Xetra
 • Day trading
  Συναλλαγές σε μια χρηματοπιστωτική αγορά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας εντός μιας ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις που ανοίγουν αυτήν την ημέρα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την επόμενη ημέρα και την επόμενη συνεδρία συναλλαγών
 • Dealing
  συναλλαγή νομισμάτων εκτός μετρητών
 • Dealing center
  εταιρεία που παρέχει πρόσβαση στην αγορά χρήματος
 • Deflator
  είναι ένα στατιστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή ενός εθνικού νομίσματος σε εθνικό νόμισμα προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό
 • Delivery
  Μια συναλλαγή στο Forex βάσει της οποίας ένα νόμισμα υποβάλλεται σε προσφορά και λαμβάνεται από τον αγοραστή
 • Demo account (Demonstration account)
  είναι ένας εικονικός λογαριασμός συναλλαγών που παρέχεται από έναν μεσίτη για να ελέγχει και να ελέγχει τις δυνατότητες των συστημάτων συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές χωρίς τον κίνδυνο απώλειας πραγματικών κεφαλαίων. Κατά κανόνα, η διεπαφή δοκιμαστικού λογαριασμού είναι παρόμοια με αυτήν ενός live λογαριασμού
 • Depreciation
  Μείωση της αξίας ενός νομίσματος ως αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς
 • Derivatives
  Χρηματοοικονομικά μέσα με τιμή που προέρχεται από ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης, μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης). Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται συχνά για αντιστάθμιση και επίσης για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η μόχλευση εφαρμόζεται κατά την αγορά αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να αγοράζουν παράγωγα σε τιμή πολύ υψηλότερη από ό,τι μπορούν να διαθέσουν
 • Developer
  Η “MetaQuotes Software Corp.” είναι ο προγραμματιστής πλατφόρμας συναλλαγών
 • Dinghong Fund
  είναι το πρώτο ιδιωτικό ταμείο κρασιού που προσφέρει η Κίνα. Το ταμείο ιδρύθηκε από τον Ling Zhijun, έναν τραπεζικό επαγγελματία και ενθουσιώδη κρασιού που διαχειρίζεται την Pacific Asset Management του Πεκίνου και τον Γάλλο οινοποιό Jean-Pierre Moueix από τον εκπρόσωπο της Κίνας Zhang Yanzhi
 • Direct quote
  Μια συναλλαγματική ισοτιμία που αναφέρεται ως το εθνικό νόμισμα ανά μονάδα του ξένου νομίσματος
 • Discount rate
  Επιτόκιο που χρεώνεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για δάνεια που λαμβάνονται από την κεντρική τράπεζα μιας χώρας
 • Divergence
  είναι η διαφορά μεταξύ δύο συσχετιστικών μέσων. Για παράδειγμα, η απόκλιση μεταξύ αγορών συμβαίνει όταν μία από τις αγορές φτάσει σε ακραίες τιμές κυκλικής/περιόδου λειτουργίας/ιστορικού (υψηλά ή χαμηλά) όταν η συσχετισμένη αγορά αγορά δεν το κάνει. Η απόκλιση σημαίνει συχνά μια αντιστροφή των τιμών, (χρησιμοποιείται) από επενδυτές ως σήμα συναλλαγών
 • Diversification
  είναι η διανομή επενδυμένων ή δανειζόμενων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών επενδύσεων με σκοπό την εξομάλυνση των πιθανών ζημιών
 • DJIA
  είναι ο δείκτης Dow Jones Industrial Average, ο παλαιότερος δείκτης μετοχών στις ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας απλός αριθμητικός μέσος όρος αύξησης των τιμών των μετοχών των 30 κορυφαίων βιομηχανικών μετοχών εταιρειών στις ΗΠΑ
 • Double bottom
  είναι ένα κλασικό μοτίβο τεχνικής ανάλυσης όπου η τιμή φτάνει σε δύο διαδοχικά χαμηλά στο ίδιο επίπεδο. Δηλώνει μια αντιστροφή
 • Double top
  είναι ένα κλασικό μοτίβο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει δύο διαδοχικές αυξήσεις τιμών τοποθετημένες στο ίδιο επίπεδο. Δηλώνει μια αντιστροφή
 • Downtick
  Μια συναλλαγή στο χρηματιστήριο σε τιμή χαμηλότερη από την προηγούμενη συναλλαγή
 • Downtrend
  Downtrend είναι ο όρος της αγοράς forex που σημαίνει σταδιακή πτώση μιας τιμής νομίσματος σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 • ECB
  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ασκεί την ΕΕ είναι νομισματική πολιτική
 • ECB (European Central Bank)
  ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998. Τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ βρίσκονται στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία. Το Γενικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των χωρών της ΕΕ. Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη από άλλες αρχές της ΕΕ
 • Economic integration
  είναι η ανάπτυξη σταθερών σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών σε ενοποίηση των οικονομιών. Αυτή η διαδικασία συνήθως συνοδεύεται από συντονισμένη διακρατική οικονομική πολιτική
 • Economy Watchers Survey
  αξιολογεί τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες σε μια χώρα
 • Elliot Wave theory
  Η θεωρία βάσει της οποίας γίνεται ανάλυση και πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών. Σύμφωνα με τη θεωρία, η ψυχολογία και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά επηρεάζουν τις τάσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμεύσει ως οδηγός στις αποφάσεις συναλλαγών
 • Equity
  το ασφαλές μέρος του λογαριασμού πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών θέσεων, που δεσμεύεται με το υπόλοιπο και το κυμαινόμενο επιτόκιο (κέρδος/ζημία) με τον ακόλουθο τύπο: Υπόλοιπο + Κυμαινόμενο + Ανταλλαγή, δηλ τα χρήματα στον λογαριασμό πελάτη μείον την τρέχουσα απώλεια των ανοικτών θέσεων, συν το τρέχον κέρδος των ανοικτών θέσεων
 • ESM
  σημαίνει ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας. Είναι ένα κοινό χρηματοδοτικό ταμείο των χωρών της Ευρωζώνης που αντικαθιστά τα δύο υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ
 • ETF (Exchange Traded Fund)
  επενδυτικά κεφάλαια μοιάζουν με κινητές αξίες που χρησιμεύουν ως πιστοποιητικά για χαρτοφυλάκιο μετοχών. Το ETF μπορεί να αποτελείται από τίτλους διαφορετικών εταιρειών και κεφάλαια μετοχών. Σε νομική βάση, το ETF είναι ένα είδος μετοχικού κεφαλαίου
 • Euribor
  είναι ένα επιτόκιο που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες για να δανείζονται κεφάλαια από ομοτίμους για τρεις μήνες
 • Exchange rate
  Η τιμή του νομίσματος ενός έθνους σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα
 • Expiry time
  Μια προκαθορισμένη προθεσμία για μια δυαδική επιλογή την οποία μπορεί να επιλέξει ένας επενδυτής πριν από το άνοιγμα μιας συναλλαγής. Κατά τη λήξη της δυαδικής επιλογής, το οικονομικό αποτέλεσμα της συναλλαγής είναι σταθερό και οι επενδυτές είτε λαμβάνουν το κέρδος που είναι γνωστό εκ των προτέρων, είτε υφίστανται ζημία σε περίπτωση εσφαλμένης πρόβλεψης
 • Export
  σημαίνει παράδοση (ή αποστολή) αγαθών ή κεφαλαίων στο εξωτερικό
 • Federal Reserve Bank
  είναι μια περιφερειακή τράπεζα του συστήματος Federal Reserve των ΗΠΑ. Ένα δίκτυο 12 αποθεματικών τραπεζών πραγματοποιεί διαχείριση χρημάτων από την κυβέρνηση
 • Federal Reserve System
  είναι το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ που εκπληρώνει τις λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας
 • Financial instruments
  Διάφοροι τύποι προϊόντων χρηματοπιστωτικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τίτλων, ομολόγων, forex, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης, κ.λπ.
 • Financial Transaction Tax
  επιτρέπει τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως της αγοράς των παραγώγων
 • Fitch Ratings
  είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αξιολόγησης που παρέχουν αναλυτικά δεδομένα χρηματοοικονομικών αγορών και εκτιμά τη δανειακή δύναμη των εταιρειών
 • Flat
  είναι η κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος που χαρακτηρίζεται από την απουσία ανοδικής τάσης ή πτωτικής τάσης, επίσης γνωστή ως μη τάση ή πλευρική κίνηση
 • Flexible exchange rate
  Μια συναλλαγματική ισοτιμία που κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση ενός νομίσματος σε σχέση με άλλα νομίσματα στην αγορά forex. Ονομάζεται επίσης κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία
 • Floating profit/loss
  Μη καταγεγραμμένα κέρδη/ζημίες στις ανοιχτές θέσεις σε τρέχουσες τιμές επιτοκίων
 • Force major circumstances
  περιστατικά που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Αυτά περιλαμβάνουν: φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, τρομοκρατικές πράξεις, κυβερνητικές ενέργειες, ενέργειες εκτελεστικής και νομοθετικής αρχής, επιθέσεις χάκερ και άλλες παράνομες πράξεις προς διακομιστές
 • Forecast
  Αξιολόγηση μελλοντικών συνθηκών αγοράς στο Forex εντός βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου πλαισίου
 • Forex (foreign exchange market)
  είναι ένα τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τη διατραπεζική ανταλλαγή νομισμάτων σε μη σταθερές τιμές
 • Forex indicator
  είναι ένα εργαλείο ανάλυσης που βασίζεται σε λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη και οπτικοποίηση πρόσθετων πληροφοριών (ή πληροφοριών που μετατρέπονται σε πιο κατανοητή μορφή) σχετικά με το διάγραμμα τιμών
 • Forex trend
  Εμφανίζεται όταν η τιμή κινείται προς μια αναγνωρίσιμη κατεύθυνση για μια συγκεκριμένη περίοδο. Υπάρχει μια τάση ανοδική, πτωτική και πλευρική
 • Forward contract
  Σύμβαση που καθορίζει την τιμή και την ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου που θα παραδοθεί στο μέλλον. Αν και η παράδοση πραγματοποιείται στο μέλλον, η τιμή καθορίζεται την ημέρα της συναλλαγής
 • Free margin
  καθορίζει την κατάσταση ενός λογαριασμού. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: Equity - Margin = Free margin
 • FSSS
  σημαίνει Υπηρεσία Στατιστικής Ομοσπονδιακής Πολιτείας της Ρωσίας. Είναι ένα ομοσπονδιακό εκτελεστικό ινστιτούτο υπεύθυνο για επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές και οικολογικές συνθήκες στη Ρωσία. Επιπλέον, το FSSS ελέγχει και εποπτεύει τις κρατικές στατιστικές στη Ρωσική Ομοσπονδία
 • Fundamental analysis
  Ένας δημοφιλής τρόπος πρόβλεψης της συμπεριφοράς των τιμών στην αγορά forex. Η θεμελιώδης ανάλυση βασίζεται στην ανάλυση των δεικτών και των εκθέσεων των κορυφαίων οικονομιών του κόσμου για οικονομικούς τομείς που δημοσιεύονται από μεγάλες χώρες. Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει επίσης σημαντικά πολιτικά και οικονομικά νέα που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές. Με βάση τις αναλυμένες πληροφορίες, οι ειδικοί λένε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου
 • Futures contract
  Συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός προκαθορισμένου ποσού ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ενός εμπορεύματος σε συγκεκριμένη τιμή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαρακτηρίζονται από αυστηρούς όρους σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα των περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνουν μόνο μικρές αποκλίσεις. Αυτές οι συμβάσεις έχουν επίσης ορισμένους όρους πληρωμής των τιμολογίων ή των εξόδων μεταφοράς
 • Gap
  είναι ένα break μεταξύ των τιμών που μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα απότομων διακυμάνσεων στην αγορά ή κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων (μεταξύ της τιμής κλεισίματος μιας εβδομάδας και της τιμής ανοίγματος της άλλης)
 • Gasprom
  είναι μια εταιρεία εφοδιασμού και διανομής φυσικού αερίου που είναι η μεγαλύτερη στη Ρωσία και ολόκληρο τον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει το πιο εκτεταμένο σύστημα αγωγών φυσικού αερίου
 • GDP (Gross Domestic Product)
  είναι ένας μακροοικονομικός δείκτης που μετρά την αγοραία αξία της παραγωγής που παράγεται εντός ενός έτους σε όλους τους οικονομικούς τομείς μιας χώρας, για κατανάλωση, εξαγωγή και αποθήκευση, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του παραγωγού
 • Goldman Sachs (GS)
  είναι μια τεράστια εμπορική τράπεζα, χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, που ιδρύθηκε το 1869 από τους Marcus Goldman και Samuel Sachs προκειμένου να εκτελέσει πράξεις χρηματιστηρίου. Επί του παρόντος, η δραστηριότητα της τράπεζας περιλαμβάνει επενδυτικές τραπεζικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις ανταλλαγής, καθώς και διαχείριση τίτλων και περιουσιακών στοιχείων
 • Hard currency
  Ο όρος που δηλώνει ένα νόμισμα που μπορεί εύκολα να ανταλλαχθεί (δηλ. ευρέως αποδεκτό σε όλο τον κόσμο) με σταθερό επιτόκιο. Τα σκληρά νομίσματα προέρχονται γενικά από ανεπτυγμένες χώρες με ισχυρές οικονομίες. Λόγω της ρευστότητάς του, ένα σκληρό νόμισμα θεωρείται ένα καλό επενδυτικό μέσο
 • HDFC Bank Limited
  είναι η ινδική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εδρεύει στη Βομβάη και εγγεγραμμένη το 1994. Η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ινδία κατά όγκο περιουσιακών στοιχείων και η δεύτερη μεγαλύτερη με κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η τράπεζα υποστηρίχθηκε από τη Housing Development Finance Corporation, η οποία είναι η κύρια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (ιδρύθηκε το 1977) στην Ινδία
 • Hedge fund
  Τα κεφάλαια που τίθενται υπό πιο επιθετική διαχείριση από τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια. Οι στρατηγικές που εφαρμόστηκαν για την αύξηση της απόδοσης περιλαμβάνουν συναλλαγές με μόχλευση, ανταλλαγές και arbitrage
 • Hedged margin
  Ασφάλεια απαραίτητη για την κάλυψη της ανοικτής θέσης
 • πράξη που προστατεύει ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση έναντι διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας
 • HICP
  σημαίνει τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο ΕνΔΤΚ είναι ένας δείκτης πληθωρισμού, ένας μοναδικός ακρογωνιαίος λίθος στο στατιστικό σύστημα για τις χώρες της ΕΕ. Ο δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις περιόδους αύξησης των επιτοκίων, καθώς η ανάπτυξή του προκαλεί περαιτέρω νομισματική σύσφιξη και κατά συνέπεια την άνοδο του εθνικού νομίσματος
 • High-Frequency Trading, HFT
  είναι ένας τύπος συναλλαγών που εφαρμόζει τεχνικά εργαλεία και αλγόριθμους υπολογιστών (διακομιστές υψηλής ταχύτητας) για την ανταλλαγή κινητών αξιών με υψηλή ταχύτητα. Σε αντίθεση με τις συνήθεις συναλλαγές, το High-Frequency Trading χρησιμοποιεί ισχυρούς υπολογιστές για να εκτελεί μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών. Συνήθως, ένας υπολογιστής αναλύει τις αγορές και εκτελεί πράξεις με βάση τη δική του στρατηγική συναλλαγών. Ο αριθμός των λειτουργιών που δημιουργούνται μέσω του High-Frequency Trading καθημερινά υπολογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες
 • IMF (International Monetary Fund)
  διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ και χορηγεί δάνεια σε χώρες μέλη για την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών
 • Import
  είναι παράδοση αγαθών ή κεφαλαίων στη χώρα από το εξωτερικό
 • Import substitution
  προωθεί την εγχώρια παραγωγή αγαθών παρά την εισαγωγή ξένων αγαθών
 • Indicative quote
  Μια τιμή που χρησιμεύει ως πληροφορία σχετικά με την τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεν χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση εντολών αγοράς
 • Industrial Production Index
  είναι ένας οικονομικός δείκτης που δημοσιεύθηκε από το Federal Reserve Board των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασίζεται στις πιο σημαντικές κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων. Δεδομένου ότι αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην παραγωγή ορυκτών πόρων, την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση φυσικού αερίου και νερού καθώς και τη μεταποιητική παραγωγή, μπορεί να θεωρηθεί ως συστατικό του ΑΕΠ
 • Inflation
  είναι η διαδικασία αύξησης των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Λόγω του πληθωρισμού, ένα ορισμένο χρηματικό ποσό που επαρκεί για την αγορά κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας προς το παρόν δεν θα είναι πλέον αρκετό σε λίγο
 • Initial margin
  Ένα ποσό απαραίτητο για να ανοίξει μια θέση που χρησιμεύει ως εγγύηση ενός επενδυτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι ενός μεσίτη. Το περιθώριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μόχλευση. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο χαμηλότερο είναι το περιθώριο που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης
 • Initial public offering (IPO)
  Είναι η πρώτη φορά που το απόθεμα μιας ιδιωτικής εταιρείας προσφέρεται στο κοινό προς πώληση. Κατά κανόνα, μια IPO γίνεται όταν μια εταιρεία θέλει να προσελκύσει την προσοχή των μετόχων. Εάν επενδύσετε στο απόθεμα τέτοιων εταιρειών, θα πρέπει να είστε έτοιμοι για κινδύνους
 • Insider
  Ένα άτομο που ανήκει σε μια ομάδα ή οργανισμό και έχει ειδικές γνώσεις σχετικά με αυτό άγνωστο σε απλούς επενδυτές και σχετίζεται με χρηματοπιστωτικές αγορές
 • Instant execution
  Ο μηχανισμός παροχής τιμών σε πελάτη χωρίς προηγούμενη αίτηση. Οι πελάτες βλέπουν τιμές ενός μεσίτη σε live streaming, βάσει των οποίων μπορούν να στείλουν μια εντολή για την εκτέλεση μιας συναλλαγής ανά πάσα στιγμή
 • International division of labour
  υπονοεί ότι κάθε χώρα παράγει ορισμένα αγαθά, επειδή έχει όλα τα απαραίτητα για την παραγωγή τους σε σύγκριση με άλλες χώρες. Με εξειδίκευση στην κατάλληλη παραγωγή, η χώρα ικανοποιεί τις δικές της ανάγκες αλλά βασίζεται στην εξωτερική συναλλαγή. Έτσι, ο διεθνής καταμερισμός εργασίας είναι μια αρχή της παγκόσμιας οικονομίας όπου κάθε χώρα έχει τις δικές της εξειδικεύσεις, εξάγει τα προϊόντα που παράγει ενώ εισάγει τα αγαθά στα οποία ειδικεύονται άλλες χώρες
 • International reserves
  αναφέρονται σε εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας μιας χώρας, δηλαδή χρυσό και νόμισμα, που ελέγχονται από τις νομισματικές αρχές. Τα διεθνή αποθεματικά προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, των νομισματικών παρεμβάσεων κ.λπ.
 • International trade
  είναι ένα σύστημα σχέσεων που συνεπάγεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών πέρα από τα διεθνή σύνορα
 • συναλλαγή προσανατολισμένη στην απόκτηση κέρδους εντός μίας ημέρας
 • Investments
  Περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται με την ιδέα ότι θα παρέχουν εισόδημα στο μέλλον ή θα πωλούνται σε υψηλότερη τιμή για κέρδος. Ωστόσο, μια επένδυση δεν οδηγεί πάντα σε οικονομικό κέρδος, εκτός αν πραγματοποιείται σε κερδοφόρα έργα ή μετοχές. Επομένως, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τους πιθανούς κινδύνους. Κατά κανόνα, η επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης είναι πιο επικίνδυνη
 • IPO (Initial Public Offering)
  είναι η αρχική δημόσια προσφορά μετοχικών μεριδίων εταιρειών για πώληση
 • ISM Service Index
  ερευνά διαχειριστές προμηθειών στον τομέα των υπηρεσιών με στόχο τον εντοπισμό αλλαγών σε αυτόν τον τομέα. Ο δείκτης τείνει να είναι ευαίσθητος σε ψυχολογικούς παράγοντες, παρά σε μια πραγματική κατάσταση. Νέες αναγνώσεις του δείκτη δημοσιεύονται στις αρχές κάθε μήνα στις 10:00 EST (NY)
 • Jefferies & Co
  είναι μια αμερικανική παγκόσμια τραπεζική εταιρεία επενδύσεων. Jefferies & Co είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη τράπεζα στις ΗΠΑ
 • Leading index
  δείχνει έναν μέσο όρο κορυφαίων οικονομικών δεικτών όπως οι Factory Orders, Initial Jobless Claims, Money Supply, Average Workweek, Building Permits, οι τιμές κοινών μετοχών, οι Durable Goods Orders και Consumer Confidence. Ο κορυφαίος δείκτης πιστεύεται ότι προβλέπει τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης τους επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης υπολογίζεται στην αρχή κάθε μήνα και κυκλοφορεί στις 10:00 EST (NY)
 • Leverage
  Ένα χρηματικό ποσό που ένας μεσίτης είναι έτοιμος να δώσει σε έναν επενδυτή για συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικές αγορές με μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Χρησιμοποιώντας τη μόχλευση, οι επενδυτές αυξάνουν τις καταθέσεις τους δέκα φορές και ακόμη περισσότερο. Η μόχλευση εκφράζεται στην αναλογία μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων του επενδυτή και των χρημάτων που δανείστηκαν από τον μεσίτη: 1:10, 1:100, 1:500 κ.λπ. Εάν οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση, τα δικά τους χρήματα χρησιμεύουν ως ασφάλεια
 • Libor
  σημαίνει το Interbank Offer Rate του Λονδίνου. Το Libor είναι ένας κοινώς αναγνωρισμένος δείκτης του κόστους των κεφαλαίων για τις τράπεζες. Αυτό είναι το επιτόκιο που καθορίζει το κόστος των δανείων που παρέχουν οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο μεταξύ τους στο Interbank Exchange του Λονδίνου. Το Libor είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κριτήρια αναφοράς για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Προς το παρόν, καθορίζει τιμές για EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, DKK και NZD. Το Libor υπολογίζεται για διάφορες περιόδους δανεισμού, που κυμαίνονται από εν μία νυκτί έως ένα έτος
 • Light Sweet
  είναι μια τυπική επωνυμία πετρελαίου που εξάγεται στο Τέξας (ΗΠΑ). Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και της σχετικά υψηλής απόδοσης χρήσιμων προϊόντων, χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία βενζίνης. Αυτό το είδος πετρελαίου έχει υψηλή ζήτηση στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το Light Sweet Crude Oil είναι ένα σημείο αναφοράς τιμολόγησης για τους παγκόσμιους τύπους πετρελαίου. Τίθεται σε συναλλαγή στο NYMEX (New York Mercantile Exchange)
 • Limit order
  είναι ένας τύπος εντολής σε εκκρεμότητα (βλ. εκκρεμή εντολή) που επιτρέπει την είσοδο στην αγορά στο δεδομένο δυνητικά σημαντικό επίπεδο μετά το οποίο αναμένεται η αντιστροφή. Οι τύποι εντολών ορίου είναι όριο αγοράς και όριο πώλησης
 • Liquidation
  Κλείσιμο υπάρχουσας θέσης ανοίγοντας την αντίθετη συναλλαγή
 • Liquidity
  είναι ο βαθμός στον οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο (νόμισμα, ασφάλεια κ.λπ.) μπορεί να πωληθεί στην τρέχουσα αγοραία τιμή. Αυτός ο όρος αναφέρεται στην αστάθεια και τη δυναμική της αγοράς: μια ρευστή αγορά είναι ένας τύπος αγοράς με μεγάλους όγκους συναλλαγών όπου κάθε συναλλαγή δεν μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο
 • Locked positions
  Θέσεις του ίδιου περιουσιακού στοιχείου και όγκου που άνοιξαν σε έναν λογαριασμό σε αντίθετες κατευθύνσεις (αγορά και πώληση)
 • Long position
  είναι η αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου
 • Loss
  είναι η σταθερή απώλεια στη θέση
 • Lot
  είναι μια μονάδα συναλλαγών στην αγορά, η τυποποιημένη ποσότητα αγαθών που αποτελούν μια συναλλαγή, τίτλους διαπραγμάτευσης με ανταλλαγή, ένα ορισμένο ποσό νομίσματος στο Forex. Το lot αντιπροσωπεύει επίσης τον όγκο συναλλαγών (θέση, εντολή)
 • Lot Size
  ένα νόμισμα βάσης ποσότητας σε ένα lot, που καθορίζεται στη σύμβαση
 • Low price
  Η χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης για ένα υποκείμενο μέσο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο χρηματιστήριο είναι η χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης για έναν τίτλο για μία ημέρα συναλλαγών
 • M&A (Mergers and Acquisitions)
  είναι μια αγορά εξαγοράς. Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στις ΗΠΑ και στη ζώνη του ευρώ, όπου στην ιστορία κάθε εταιρείας αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση και την απορρόφηση με άλλες εταιρείες
 • Margin
  τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που ένας επενδυτής πρέπει να καταθέσει για να εξασφαλίσει μια θέση ίση με το 1% (όταν μόχλευση = 1:100) μιας κατάθεσης ανοικτής θέσης
 • Margin level
  Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων στο περιθώριο εκφραζόμενη σε ποσοστό. Το επίπεδο περιθωρίου δείχνει τους υφιστάμενους κινδύνους που επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να τους αποτρέψει. Κοιτάζοντας το επίπεδο περιθωρίου, ένας επενδυτής συνειδητοποιεί αν έχει αρκετά χρήματα για να ανοίξει περαιτέρω συναλλαγές και να διατηρήσει τις εντολές ανοιχτές. Το επίπεδο περιθωρίου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: Επίπεδο περιθωρίου = (Απαιτούμενο περιθώριο ιδίων κεφαλαίων) × 100%
 • Margin trading
  χρησιμοποιώντας δανεισμένα χρήματα για την αγορά κινητών αξιών, με την προσδοκία αύξησης των κερδών. Η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί να φέρει μεγάλες αποδόσεις, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη
 • Mario Draghi
  είναι Ιταλός οικονομολόγος. Είναι Πρόεδρος της ΕΚΤ από το 2011. Ήταν επίσης επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας από το 2005 έως το 2011
 • Market
  Ένα σύστημα με καθιερωμένους κανόνες συναλλαγής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή μέσων, αγαθών ή υπηρεσιών
 • Market opening
  άνοιγμα των συναλλαγών μετά από ένα σαββατοκύριακο, αργίες ή μετά από ένα διάστημα μεταξύ των συνεδριών συναλλαγών
 • Market opening price gap
  μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
  – Η τιμής προσφοράς ανοίγματος αγοράς είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος αγοράς;
  – Η τιμή ζήτησης ανοίγματος αγοράς είναι μικρότερη από την τιμή προσφοράς κλεισίματος αγοράς
 • Market price
  η τελευταία δημοσιευμένη τιμή προσφοράς και ζήτησης για ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο, που ισχύει επί του παρόντος στην αγορά
 • μεγάλες τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες που δεσμεύονται να παρέχουν ρευστότητα αποδεχόμενοι την άλλη πλευρά της συναλλαγής νομίσματος, συμβολαίου ασφάλειας ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
 • MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)
  είναι ένα ρωσικό χρηματιστήριο όπου τίθενται σε συναλλαγή με περισσότερα από 700 τεύχη με συνολική κεφαλαιοποίηση 10 τρισεκατομμυρίων ρούβλιων
 • Minimum deviation
  Ένα αποδεκτό εύρος τιμών εντός ενός συμβολαίου που καθορίζεται από ένα χρηματιστήριο
 • MSCI (Morgan Stanley Capital International)
  είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία ανάλυσης που υπολογίζει παγκόσμιους, εθνικούς και περιφερειακούς δείκτες μετοχών. Η επισκόπηση των δεικτών MSCI επηρεάζει σημαντικά τα χρηματιστήρια
 • MSCI Asia Pacific
  είναι ο σύνθετος δείκτης κεφαλαιοποίησης Morgan Stanley που ενώνει 15 χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Ο δείκτης με την ένδειξη των 100 εγκοπών στο τέλος Δεκεμβρίου 1987 θεωρείται τυπικός
 • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
  είναι το χρηματιστήριο των ΗΠΑ όπου τίθενται σε συναλλαγή μετοχές περισσότερων από 4.000 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με συνολική κεφαλαιοποίηση 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
 • Necessary margin
  Το ποσό που απαιτείται για να ανοίξετε τη θέση του απαραίτητου όγκου. Είναι εγγύηση που ένας επενδυτής αφήνει στον λογαριασμό ενός μεσίτη ή ενός κέντρου συναλλαγών. Το μέγεθος του απαραίτητου περιθωρίου ποικίλλει ανάλογα με τη μόχλευση που χρησιμοποιεί ο επενδυτής. Όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο και αντίστροφα
 • Net position
  Η διαφορά μεταξύ των συνολικών ανοιχτών θετικών και αρνητικών θέσεων σε ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο που κατέχει ένα άτομο
 • New York Stock Exchange (NYSE)
  είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου τίθενται σε συναλλαγή τίτλοι περισσότερων από 3.000 φορέων εκδόσεων καθημερινά με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 27 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
 • Nikkei 225 Stock Average
  είναι ιαπωνικός χρηματιστηριακός δείκτης που αντιπροσωπεύει έναν μέσο όρο των πιο ευρέως εισηγμένων ιαπωνικών μετοχών 225 εταιρειών του πρώτου τμήματος του Χρηματιστηρίου του Τόκιο
 • Non-trading operation
  κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό συναλλαγών ή επέκταση πίστωσης
 • Nord Gold
  είναι μια διεθνής εταιρεία εξόρυξης χρυσού που δραστηριοποιείται στη Ρωσία, το Καζακστάν, τις αφρικανικές πολιτείες της Μπουρκίνα Φάσο και τη Γουινέα. Οι τιμές της εταιρείας τίθενται σε συναλλαγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου
 • Normal market conditions
  κατάσταση αγοράς που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
  - απουσία αισθητών breaks σε σχέση με τις τιμές της πλατφόρμας συναλλαγών,
  - απουσία βιαστικής δυναμικής τιμών, απουσία σημαντικών κενών τιμών
 • North American Free Trade Agreement
  είναι η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 406 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το συνολικό ΑΕΠ είναι 10.3 τρισεκατομμύρια δολάρια
 • Obvious mistake
  άνοιγμα/κλείσιμο θέσεων πελατών ή εκτέλεση εντολής πελάτη σε τιμή που διαφέρει πολύ από την τιμή που αναγράφεται ανά μέσο στην τρέχουσα τιμή ροής κατά τη στιγμή της επεξεργασίας. Ή κάποια άλλη δραστηριότητα ή αδράνεια μεσίτη που ασχολείται με τον εσφαλμένο προσδιορισμό των τιμών της αγοράς αυτήν τη στιγμή
 • Offset
  Offsetting είναι η εκκαθάριση μιας θέσης αγοράς ή πώλησης ανοίγοντας την ισοδύναμη θέση στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, εάν ένας επενδυτής έχει αρνητική θέση EUR/USD, η θέση αντιστάθμισης θα είναι θετική συναλλαγή στο ίδιο μέσο του ίδιου όγκου
 • Offshore
  Ο όρος "offshore" χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περιοχή ή ένα έθνος που συσσωρεύει ξένο κεφάλαιο προσφέροντας ειδικά φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες που εδρεύουν εκεί
 • Open position
  το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους μιας ολοκληρωμένης συναλλαγής. Κατά το άνοιγμα της θέσης, ο πελάτης αποδέχεται τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  - για την εκτέλεση της αντίθετης λειτουργίας ίσου όγκου,
  - για τη διατήρηση ιδίων κεφαλαίων όχι μικρότερα από το 10% του απαραίτητου περιθωρίου
 • Option
  Σύμβαση μεταξύ δύο επενδυτών, σύμφωνα με την οποία ένας συμβαλλόμενος αγοράζει ή πουλάει ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου σε συμφωνημένη τιμή. Ένας άλλος συμβαλλόμενος πουλάει ή αγοράζει το περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με καθορισμένες συνθήκες. Με άλλα λόγια, ένα δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να είναι και η σύμβαση αγοράς και πώλησης ενός μέσου συναλλαγών
 • Option exercise level
  Το επίπεδο τιμών ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου τη στιγμή που ασκείται ένα δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή κατά τη λήξη μιας δυαδικής επιλογής. Η ακρίβεια μιας οικονομικής πρόβλεψης ενός επενδυτή καθορίζεται συγκρίνοντας το επίπεδο άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης και το επίπεδο τιμής αγοράς
 • Order Forex
  Μια εντολή που αποστέλλεται σε έναν μεσίτη για είσοδο ή έξοδο μιας θέσης σε καθορισμένη τιμή
 • Order level
  Η τιμή που καθορίζεται στην εντολή
 • Output
  είναι ο όγκος των αγαθών που έχει παράγει μια εταιρεία ή υπηρεσίες που έχει παράσχει. Μετράται σε πραγματικούς όρους και σε όρους αξίας
 • Overbought
  είναι η κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος στην οποία η ζήτηση για ένα περιουσιακό στοιχείο αυξάνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου σε επίπεδο που δεν πληροί τους θεμελιώδεις παράγοντες. Συνήθως πιστεύεται ότι στη ζώνη υπεραγοράς οι επενδυτές πρέπει να πουλήσουν
 • Overnight position
  Η θέση που κατέχει ένας επενδυτής στο τέλος μιας ημέρας συναλλαγών. Μια συναλλαγή που παραμένει ανοιχτή μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα
 • Oversold
  είναι η κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος στην οποία η ζήτηση για ένα περιουσιακό στοιχείο μειώνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου σε επίπεδο που δεν πληροί τους θεμελιώδεις παράγοντες. Πιστεύεται συνήθως ότι στην υπερπόντια ζώνη οι επενδυτές πρέπει να αγοράσουν
 • Payout
  Ένα σταθερό ποσό που λαμβάνει ένας επενδυτής σε περίπτωση σωστής πρόβλεψης της μεταβολής των τιμών μιας δυαδικής επιλογής. Η πληρωμή είναι άμεσα ανάλογη με το μέγεθος της επένδυσης στη δυαδική επιλογή
 • Pending order
  ο πελάτης δίνει εντολή στον μεσίτη να αγοράσει ή να πουλήσει μόλις η τιμή φτάσει στο επίπεδο εντολής
 • Pips (points)
  η μικρότερη μονάδα τιμής για οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, αναφέρεται επίσης ως πόντοι
 • Pivot point
  είναι το βασικό σημείο του επιπέδου στήριξης/αντίστασης που υπολογίζεται λαμβάνοντας τον μέσο όρο του προηγούμενου υψηλού, χαμηλού και τιμής κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου
 • PMI (Purchasing Managers’ Index)
  είναι ένας κορυφαίος δείκτης. Η ανάγνωσή του καθορίζεται από τους υπεύθυνους παροχής δημιουργίας δημοσκοπήσεων. Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις των επιχειρήσεων και την επίδραση της οικονομίας στη διαμόρφωση των τιμών
 • PPI (Producer Price Index)
  μετρά τις αλλαγές στις τιμές που λαμβάνουν οι εγχώριοι παραγωγοί για την παραγωγή τους
 • Price gap
  Μια γρήγορη κίνηση στην αγορά στην οποία οι τιμές παραβλέπουν αρκετά επίπεδα χωρίς να πραγματοποιούνται συναλλαγές. Τα κενά ακολουθούν συνήθως οικονομικά δεδομένα ή ανακοινώσεις ειδήσεων
 • Price prior to non-market quoting
  τιμή κλεισίματος της γραμμής λεπτών, πριν από τη γραμμή λεπτών με τιμές εκτός αγοράς. Διαφορά τιμής - μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  – Η παρούσα τιμή προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τιμή ζήτησης,
  – Η τρέχουσα τιμή ζήτησης είναι μικρότερη από την προηγούμενη τιμή προσφοράς
 • Price transparency
  Ίση διαθεσιμότητα τιμών σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά
 • Principal value
  είναι το αρχικό κεφάλαιο ενός επενδυτή, το κεφάλαιο εκκίνησης
 • Producer-Price Inflation
  είναι η αύξηση των μέσων τιμών για τις πρώτες ύλες και τα καταναλωτικά αγαθά που υπολογίζονται για την περίοδο βάσης/αναφοράς
 • Profit
  Ένα οικονομικό κέρδος που προέκυψε από την επένδυση ή από μια κερδοσκοπική πράξη που υπερβαίνει ένα ποσό αρχικού κεφαλαίου
 • Pyramiding
  είναι μια μέθοδος αύξησης ενός μεγέθους θέσης στην οποία κάθε νέα θέση είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από την προηγούμενη
 • Quote currency
  Το δεύτερο νόμισμα που αναφέρεται σε ζεύγος νομισμάτων στο Forex
 • Quote flow
  μια ακολουθία αριθμητικών δεδομένων που περιγράφουν την αξία τιμής ενός μέσου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 • Quotes base
  Πληροφορίες σχετικά με τη ροή των τιμών
 • Range
  η απόσταση μεταξύ των επιπέδων στήριξης και των επιπέδων αντίστασης
 • Rate
  Η τιμή του νομίσματος βάσης σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς
 • RBA
  σημαίνει Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας. Η τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική της Αυστραλίας, εργάζεται για τη διατήρηση ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού συστήματος και εκδίδει τα τραπεζογραμμάτια του έθνους
 • RBC (RosBusinessConsulting)
  είναι μια ρωσική ομάδα μέσων που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην τηλεόραση. Αγκαλιάζει το πρακτορείο πληροφοριών RosBusinessConsulting, έναν ιστότοπο ειδήσεων, την πύλη επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων Quote.rbc.ru και την καθημερινή εβδομαδιαία αναλυτική εφημερίδα RBC
 • RBI
  είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στις αγορές κατοικιών και κατασκευών. Τα κεντρικά γραφεία της RBI βρίσκονται στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των οικιστικών και εμπορικών κατασκευών
 • Real GDP
  δείχνει την παραγωγή και τα εισοδήματα σε πραγματικούς όρους
 • Repo
  Συμφωνία επαναγοράς όπου ένας πωλητής συμφωνεί να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από έναν αγοραστή σε προκαθορισμένη τιμή
 • Resistance level
  οριακή γραμμή του υψηλότερου καναλιού
 • Retracement
  Μια αντιστροφή προς την κατεύθυνση μιας μεταβολής των τιμών ή της απόσυρσης από ένα προηγούμενο χαμηλό ή υψηλό
 • Reuters
  είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων στον κόσμο που ιδρύθηκε στα μέσα του 20ού αιώνα
 • Rising trend
  εμφανίζεται, όταν κάθε ακόλουθη αξία της καμπύλης κύματος είναι υψηλότερη από την προηγούμενη αξία ισοτιμίας. Τα χαμηλά των κυμάτων συνδέονται με μια ευθεία γραμμή - η γραμμή τάσης
 • Risk management
  σημαίνει τη χρήση ενός αυστηρού συνόλου κανόνων στις συναλλαγές για τον περιορισμό των ζημιών
 • Rollover
  είναι το κλείσιμο μιας θέσης που έχει λήξει στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και ταυτόχρονο άνοιγμα της ίδιας ακριβώς θέσης, η μέθοδος μεταφοράς της θέσης εν μία νυκτί
 • RTS (Russian Trading System)
  διεξάγει συναλλαγές στις χρηματιστηριακές και παράγωγες αγορές. Ανοιχτό 10:00 έως 23:50 MSK (GMT+4). Τον Δεκέμβριο του 2011, το RTS συγχωνεύτηκε με το MICEX σε MICEX-RTS. Το 2012 το ενωμένο χρηματιστήριο μετονομάστηκε σε OAO Moscow Stock Exchange (MSE)
 • RusRating
  είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός αξιολόγησης διαπιστευμένος από το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λειτουργεί από το 2001. Το πρακτορείο επικεντρώνεται στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των τραπεζών
 • RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)
  είναι μια γερμανική εταιρεία που ασχολείται με την πώληση φυσικού αερίου. Έχει δεύτερη βαθμολογία μετά το E.ON
 • S&P
  είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αξιολόγησης που ασχολούνται με αναλυτικές έρευνες της χρηματοοικονομικής αγοράς. Η εταιρεία σε έναν από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς αξιολόγησης στον κόσμο. Η S&P είναι επίσης γνωστή ως δημιουργός και συντάκτης του αμερικανικού δείκτη μετοχών S&P500, και του αυστραλιανού S&P200;
 • S&P 500
  είναι ο δείκτης μετοχών του οργανισμού αξιολόγησης της Standard & Poor, ο οποίος αποτελείται από 500 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ των οποίων οι τίτλοι μπορούν να βρεθούν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Είναι ένας δείκτης σταθμισμένης αξίας της αγοράς και ένας από τους κύριους δείκτες του αμερικανικού οικονομικού κλίματος
 • Scalping
  είναι η μέθοδος των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών που υποδηλώνει μεγάλο αριθμό θέσεων που άνοιξαν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας συναλλαγών καθορίζοντας μικρά ποσά κέρδους ή ζημίας
 • Securities
  Ένα χρηματοοικονομικό μέσο που αντιπροσωπεύει μια θέση ιδιοκτησίας, μια σχέση πιστωτή ή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι τίτλοι περιλαμβάνουν γραμμάτια, ομόλογα, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακά συμβόλαια, τίτλους και πιστοποιητικά
 • Sentix Investor Confidence Sentix
  μετρά την αξιοπιστία της οικονομίας της Ευρωζώνης στα μάτια των επενδυτών. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ επενδυτών και αναλυτών. Εάν ο δείκτης αυξηθεί, ένα ξένο νόμισμα μετατρέπεται σε εθνικό κατά την αγορά κινητών αξιών ή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του εθνικού νομίσματος. Το ότι οι ενδείξεις του δείκτη που υπερβαίνει την πρόβλεψη είναι καλό για το νόμισμα
 • Server log file
  αρχείο, που δημιουργήθηκε από τον διακομιστή, το οποίο καταγράφει όλα τα αιτήματα και τις εντολές που λαμβάνονται από τον πελάτη σε έναν μεσίτη, καθώς και το αποτέλεσμα επεξεργασίας, με ακρίβεια 1 δευτερολέπτου
 • Shld
  σημαίνει το αμερικανικό διεθνές δίκτυο συναλλαγών που ιδρύθηκε από τους Richard Warren Sears και Alva Roebuck στα τέλη του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 2005, η εταιρεία, η οποία νωρίτερα ήταν μέρος της βιομηχανικής αξιολόγησης (Dow Jones Industrial Average), συγχωνεύτηκε με την εταιρεία Kmart και έγινε γνωστή ως Sears Holdings Corporation
 • Short position
  είναι μια κατάσταση όπου ένας επενδυτής πουλάει ένα χρηματοοικονομικό μέσο
 • Slippage
  είναι η κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος στην οποία ένας μεσίτης κλείνει μια ανοιχτή θέση σε λιγότερο κερδοφόρα τιμή από ό,τι αναφέρεται στην εντολή. Συμβαίνει εν μέσω αυξήσεων τιμών όταν το επίπεδο κλεισίματος θέσης σπάσει πολύ γρήγορα
 • Societe Generale
  είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων της Γαλλίας. Η έδρα του βρίσκεται στο Παρίσι. Η Societe Generale ιδρύθηκε το 1864, ειδικεύεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, στην επενδυτική τραπεζική, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.λπ
 • Spike
  μια συγκριτικά απότομη κίνηση μιας τιμής ή ενός επιπέδου αξίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω (συνήθως υπερβαίνει το spread). Τα Spikes έχουν μια ιδιαιτερότητα επανεμφάνισης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από αρκετά λεπτά έως αρκετές ώρες. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Δημόσιας Πρότασης της InstaTrade, όλες οι θέσεις που ανοίγονται και κλείνουν με τιμές εκτός αγοράς πρέπει να ακυρωθούν, γεγονός που εγγυάται τη διαφύλαξη των χρημάτων έναντι των spikes
 • Spot price
  Η τρέχουσα τιμή στην αγορά στην οποία ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί. Το τυπικό χρονικό πλαίσιο διακανονισμού για συναλλαγές spot είναι δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής
 • η διαφορά στα pips μεταξύ της τιμής προσφοράς και της τιμής ζήτησης
 • Square Forex
  Ο όρος σημαίνει ότι οι θέσεις αγοράς και οι θέσεις πώλησης στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο είναι ίσες. Χρησιμοποιείται επίσης όταν δεν υπάρχουν ανοιχτές συναλλαγές
 • Stock Index
  αντιπροσωπεύει μια συλλογή μετοχών για τη μέτρηση της αξίας ενός χρηματιστηρακού τομέα
 • Stock market
  (αγορά κινητών αξιών) είναι ένα τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς όπου τίθενται σε συναλλαγή τίτλοι
 • Stop loss
  είναι μια εκκρεμή εντολή για να κλείσετε τη ζημιογόνα θέση όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή
 • Stop out
  Αναγκαστικό κλείσιμο μιας θέσης χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη και προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση έλλειψης χρημάτων για τη διατήρηση της ανοιχτής θέσης
 • Strike price
  Η σταθερή τιμή στην οποία ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να αγοράσει (στην περίπτωση δικαιώματος αγοράς) ή να πουλήσει (στην περίπτωση δικαιώματος πώλησης) το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο εάν αποδεικνύεται ότι είναι in-the-money κατά τη λήξη
 • Sturdy beggar
  είναι ένας όρος που αναφέρεται σε κάποιον που είναι σε θέση να εργαστεί, αλλά ικετεύει ή περιπλανιέται για να ζήσει
 • Support level
  οριακή γραμμή του κατώτατου καναλιού
 • Swap
  το ποσό των χρημάτων που αφαιρέθηκαν από ή προστέθηκαν σε λογαριασμό πελάτη για τη θέση εν μία νυκτί
 • Swaption
  Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή ένα δικαίωμα προαίρεσης που παρέχει στον ιδιοκτήτη του το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων έως κάποια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον
 • Take Profit
  Μια εντολή συναλλαγών που επιτρέπει σε έναν επενδυτή να λάβει κέρδος όταν η τιμή φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Η εντολή βοηθά έναν επενδυτή να μειώσει τους κινδύνους. Η εντολή take profit για ένα επιλεγμένο μέσο συναλλαγών θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή μόλις η τιμή φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο. Σε μια ανοιχτή συναλλαγή, το take profit μπορεί να οριστεί ανά πάσα στιγμή
 • Technical analysis
  Ένας δημοφιλής τρόπος πρόβλεψης της συμπεριφοράς των τιμών στην αγορά forex. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην άποψη ότι η αλλαγή των τιμών στο παρελθόν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Η επιβεβαίωση των προηγούμενων μοτίβων συμπεριφοράς της αγοράς αναζητείται με τη βοήθεια ανάλυσης διαγράμματος τιμών που εντοπίζει ορισμένα γραφικά μοτίβα που ερμηνεύονται ως σημάδια πιθανής κίνησης των τιμών προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση
 • Ticker
  ένας μοναδικός αριθμός αναγνωριστικού που δίνεται σε κάθε ανοιχτή θέση ή μια εκκρεμή εντολή σε μια πλατφόρμα συναλλαγών
 • Time frame
  Αναφέρεται στη χρονική περίοδο του γραφήματος που επιλέχθηκε για να εμφανίσει την κίνηση των τιμών στην αγορά forex. Οι χρονικές περίοδοι στις πλατφόρμες συναλλαγών περιλαμβάνουν: 1 λεπτό (M1), 5 λεπτά (M5), 15 λεπτά (M15), 30 λεπτά (M30), 1 ώρα (H1), 4 ώρες (H4), 1 ημέρα (D1) και 1 μήνα (MN)
 • Tom-Next
  Συντομογραφία για αύριο-επόμενη μέρα. Η διαδικασία μετακίνησης της ημερομηνίας αξίας διακανονισμού σε ανοιχτή θέση προς τα εμπρός από μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία συναλλαγής (αύριο), στην επόμενη έγκυρη ημερομηνία αξίας (επόμενη)
 • Tool
  Ένα ζεύγος νομισμάτων ή ένα συμβόλαιο για διαφορά (CFD)
 • Trade balance
  είναι μια διαφορά μεταξύ της νομισματικής αξίας των εξαγωγών και των εισαγωγών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (για παράδειγμα, ένα έτος). Υπολογίζεται τόσο για ξεχωριστά έθνη όσο και για ομάδες χωρών και περιλαμβάνει τόσο τις πραγματικές συναλλαγές όσο και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πίστωση
 • Trade deficit
  είναι ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Το εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας είναι μια διαφορά μεταξύ της αξίας των εξαγωγών και της αξίας των εισαγωγών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το εμπορικό ισοζύγιο εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλες τις πραγματικές συναλλαγές και εκείνες που πραγματοποιούνται με πίστωση
 • Trade forecast
  Μια προοπτική για μελλοντικές αλλαγές στην αγορά forex. Πραγματοποιείται μέσω ανάλυσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών και συναφών ερευνητικών μελετών
 • Trade operation volume
  αριθμός lots πολλαπλασιασμένος με το μέγεθος lot
 • Trader
  πρόσωπο, που διαπραγματεύεται νόμισμα στην αγορά Forex για να αποκτήσει κέρδος
 • Trading Account
  μοναδικοί καταχωρημένοι πράξεις απογραφής μετοχών στην πλατφόρμα συναλλαγών, όπου απεικονίζονται πλήρεις κλειστές συναλλαγές, ανοιχτές θέσεις, πράξεις εκτός αγοράς και εντολές
 • Trading account
  Ένας μοναδικός λογαριασμός ενός επενδυτή με έναν μοναδικό αριθμό όπου εμφανίζονται όλες οι συναλλαγές ενός επενδυτή, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων, όλων των εκκρεμών εντολών και του πλήρους ιστορικού ενός λογαριασμού
 • Trading hours
  Χρόνος λειτουργίας των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ και άλλες. Οι ώρες συναλλαγών των χρηματιστηρίων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου διαφέρουν. Στο πλαίσιο της αγοράς forex, οι ώρες συναλλαγών σημαίνουν τη στιγμή που μπορούν να γίνουν συναλλαγές - όλο το εικοσιτετράωρο τις καθημερινές
 • Trading operation
  πράξη αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε μέσου εκτελείται από τον πελάτη
 • λογισμικό και τεχνικές διευκολύνσεις που παρέχουν τη μετάδοση πληροφοριών χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, την εκτέλεση πράξεων συναλλαγών λόγω αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ του πελάτη και του αντιπροσώπου και έλεγχος των όρων και περιορισμών. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, αποτελείται από "Server" και "Client terminal"
 • Trading range
  Εμφανίζεται όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στο Forex μετακινούνται σε έναν συγκεκριμένο διάδρομο τιμών. Το κατώτερο όριο σχηματίζεται στο επίπεδο στήριξης, ενώ το ανώτερο όριο βρίσκεται στο επίπεδο αντίστασης
 • Trading strategy
  Ένα σύστημα συναλλαγών στην αγορά forex που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση στην πρόβλεψη της αγοράς. Οι πιο διαδεδομένες στρατηγικές περιλαμβάνουν διαπραγμάτευση με τη βοήθεια των λωρίδων Bollinger, των κινούμενων μέσων όρων, της υπέρβασης των επιπέδων αντίστασης κ.λπ.
 • Trailing stop
  είναι μια εκκρεμή εντολή stop loss που μετακινείται αυτόματα σε καθορισμένη απόσταση από την τρέχουσα τιμή
 • Transaction
  εμπορικές πράξεις όπου οι χρηματικοί πόροι μετακινούνται από το νόμισμα βάσης σε νόμισμα αναφοράς και αντίστροφα
 • Trend
  είναι η τρέχουσα γενική κατεύθυνση μιας μεταβολής των τιμών για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Υπάρχει ανοδική τάση (bullish trend), καθοδική τάση (bearish trend) και χωρίς τάση (επίπεδη ή πλευρική κίνηση)
 • Trend lines
  οι ευθείες γραμμές με θετική κλίση, που απεικονίζονται σε γράφημα μέσω χαμηλών σημείων όταν οι τάσεις αυξάνονται, και με αρνητική κλίση, που περνάνε μέσα από τα υψηλά σημεία όταν οι τάσεις μειώνονται, οι γραμμές καθορίζουν τις τρέχουσες τάσεις, τα κενά γραμμών τάσης σηματοδοτούν συνήθως αλλαγές τάσης
 • TSE (Tokyo Stock Exchange)
  αποτελείται από περισσότερες από 2.500 ιαπωνικές και ξένες μεγαλύτερες εταιρείες που είναι μέλη αυτού του χρηματιστηρίου. Παίρνει τη δεύτερη θέση στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση μετά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
 • Turnover
  Ο κύκλος εργασιών είναι ένα συνολικό κόστος όλων των εκτελούμενων συναλλαγών σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο
 • Two-way quote
  Ο τύπος μιας τιμής που δίνει τόσο την τιμή προσφοράς όσο και την τιμή ζήτησης ενός περιουσιακού στοιχείου
 • Unemployment Rate
  υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των ανέργων πολιτών με τον αριθμό των απασχολούμενων ή με τον συνολικό αριθμό ατόμων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό ανεργίας εκφράζεται ως ποσοστό
 • Unprofitable option
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές δυαδικών επιλογών. Είναι μια σύμβαση, όπου η τιμή του ενεργητικού κατά τη στιγμή της λήξης δυσμενώς για έναν επενδυτή διαφέρει από την τιμή του περιουσιακού στοιχείου τη στιγμή της αγοράς του δικαιώματος
 • Unrealized gain/loss
  Είναι ένα θεωρητικό κέρδος ή μια απώλεια των ανοιχτών θέσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς, όπως ορίζονται από έναν μεσίτη κατά την αποκλειστική κρίση του. Όταν η θέση είναι κλειστή, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες μετατρέπονται σε πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες
 • Uptick
  Νέα τιμή που είναι υψηλότερη από την προηγούμενη
 • Usable margin
  είναι ένα μέρος της κατάθεσης που δεν εμπλέκεται στις συναλλαγές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα νέων θέσεων (εντολές). Χαρακτηρίζεται ως "Ελεύθερο" στην πλατφόρμα συναλλαγών
 • Used margin
  είναι το αποκλεισμένο μέρος της κατάθεσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη πιθανών ζημιών σε ανοιχτές εντολές. Στην πλατφόρμα συναλλαγών εμφανίζεται στο πεδίο Margin
 • Value date
  ’Μια ημερομηνία κατά την οποία οι συναλλαγές FX πραγματοποιούνται, δηλαδή την ημερομηνία πραγματοποίησης των πληρωμών κάθε νομίσματος
 • Variation margin
  Πρόσθετο ποσό κατάθεσης που πρέπει να κάνετε στον λογαριασμό συναλλαγών σας για να διατηρήσετε επαρκή χρήματα για την αφαίρεση ζημιών μετά από σημαντικές προκληθείσες ζημίες
 • Volatility
  είναι αστάθεια, το μέτρο του πόσο αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς, η ζήτηση ή η αλλαγή των τιμών
 • Wayne Swan
  είναι ο Ταμίας της Αυστραλίας
 • Wing Lung Bank
  είναι πλήρως θυγατρική της έκτης μεγαλύτερης κινεζικής τράπεζας China Merchants Bank. Εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ
 • Wing Lung Bank (Trustee) Limited
  είναι μια 100% θυγατρική εταιρεία της Wing Lung Bank Limited, που προσφέρει πλήρες φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενοικίαση και τη διαχείριση ακινήτων
 • Wolfgang Schaeuble
  είναι Γερμανός πολιτικός, μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας. Είναι ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών από το 2005 και Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών από τον Οκτώβριο του 2009
 • Xie Xuren
  είναι Υπουργός Οικονομικών της Κίνας
 • ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited)
  είναι κατασκευαστής γερανών και μεγάλων μεταλλικών κατασκευών
 • Ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ
  ιδρύθηκε το 1960 από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο με σκοπό τη δημιουργία κοινής πετρελαϊκής πολιτικής και τη διασφάλιση σταθερών τιμών στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.